PODSTAWOWE INFORMACJE DLA WĘDKARZY GOŚCI…

Informacje dla osób nie będących członkami Towarzystwa Ekologicznego Ziemi Leśnickiej.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 2/WZ/2016 z
Walnego Zgromadzenia  Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” z dnia 19.03.2016 w sprawie  darowizny na cele statutowe Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej”

Na podstawie §. 19 pkt. 11 Statutu Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. uchwala się co następuje:

§1

Osoby nie będące członkami  Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” wnoszące darowizny na cele statutowe Towarzystwa, premiowane są zezwoleniem na wędkowanie:

darowizna –     40,00  złotych – jedna doba,
darowizna –     70,00  złotych – dwie doby
darowizna –   100,00  złotych – trzy doby,
darowizna –   200,00  złotych – tydzień.

§2

Z dniem 19.03.2016 r. traci moc UCHWAŁA NR 1/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia  Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej”  z dnia 28.03.2015 w sprawie wysokości darowizny na cele statutowe Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dodatkowo w standardowym wyposażeniu wędkarskim należy posiadać matę karpiową.

Udanych połowów – Taaaakiej ryby!!!